Vizita ministrului portughez al apărării la Ministerul Apărării Naționale (Portuguese Defence Minister’s Visit at the Romanian Ministry of National Defence)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu ministrul apãrãrii din Portugalia, José Pedro Aguiar-Branco (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, and the Portuguese Minister of Defence, José Pedro Aguiar-Branco) - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu ministrul apărării din Portugalia, José Pedro Aguiar-Branco (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, and the Portuguese Minister of Defence, José Pedro Aguiar-Branco) - foto Eugen Mihai