Ceremonia de învestire a șefului Statului Major al Forțelor Aeriene (Investiture Ceremony of the Chief of Air Force Staff)

Alocuþiunea generalului-maior Laurian Anastasof, ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene (Speech held by Major General Laurian Anastasof, the chief of Air Force Staff) - foto Valentin Ciobîrcã

Alocuțiunea generalului-maior Laurian Anastasof, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene (Speech held by Major General Laurian Anastasof, the chief of Air Force Staff) - foto Valentin Ciobîrcă