Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Militari din SMFN încarcã în elicopter alimente de strictã necesitate - foto Victor Nichifor

Militari din SMFN încarcă în elicopter alimente de strictă necesitate - foto Victor Nichifor