Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Militarii Batalionului 300 Infanterie Galaþi în timpul acþiunii de la Cuca, de evacuare a unei persoane rãnite - foto Nicuºor Comãnescu (26 ianuarie)

Militarii Batalionului 300 Infanterie Galați în timpul acțiunii de la Cuca, de evacuare a unei persoane rănite - foto Nicușor Comănescu (26 ianuarie)