Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Ministrul apãrãrii naționale la locuințele înzãpezite din Brãila - foto Mãdãlina Ilinca

Ministrul apărării naționale la locuințele înzăpezite din Brăila - foto Mădălina Ilinca