Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la Brãila - foto Mãdãlina Ilinca

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la Brăila - foto Mădălina Ilinca