Autoevaluarea Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2013 (The Annual Report of the Ministry of National Defence for 2013)

Aspect de la ceremonia de primire a preºedintelui României - Foto Eugen Mihai
(Photo of the ceremony upon the arrival of the President of Romania)

Aspect de la ceremonia de primire a președintelui României - Foto Eugen Mihai
(Photo of the ceremony upon the arrival of the President of Romania)