Ceremonia militară de decorare a Drapelului de luptă a Batalionului 151 Infanterie „Războieni” cu Ordinul "Virtutea Militară"

Moment de reculegere în memoria sublocotenentului post-mortem Claudiu Constantin Vulpoiu, care ºi-a pierdut viaþa în timpul executãrii unei misiuni de luptã în teatrul de operaþii din Afganistan - foto Valentin Ciobîrcã

Moment de reculegere în memoria sublocotenentului post-mortem Claudiu Constantin Vulpoiu, care și-a pierdut viața în timpul executării unei misiuni de luptă în teatrul de operații din Afganistan - foto Valentin Ciobîrcă