“Armata –O școală altfel” la cea de-a doua ediție

Aspect de la activitãþile desfãºurate în localitatea Bucureºti - foto MApN

Aspect de la activitățile desfășurate în localitatea București - foto MApN