Ministrul Duºa împreunã cu familiile rãniþilor dupã aterizare în Germania - foto Mãdãlina IlincaMinistrul apãrãrii naþionale îl înainteazã în grad pe sublocotenentul Ionuþ Alin Marinescu - foto Mãdãlina IlincaCaporalul clasa a III-a Eugen Valentin Pãtru, sora sa ºi ministrul Duºa
- foto Mãdãlina Ilinca
Ministrul Dușa împreună cu familiile răniților după aterizare în Germania - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 942 ori.
Ministrul apărării naționale îl înaintează în grad pe sublocotenentul Ionuț Alin Marinescu - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 1069 ori.
Caporalul clasa a III-a Eugen Valentin Pătru, sora sa și ministrul Dușa
- foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 1102 ori.
Caporalul clasa a III-a Marius Bogdan Radu, mama sa ºi ministrul apãrãrii naþionale - foto Mãdãlina IlincaAspect din timpul vizitei - foto Mãdãlina Ilinca
Caporalul clasa a III-a Marius Bogdan Radu, mama sa și ministrul apărării naționale - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 996 ori.
Aspect din timpul vizitei - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 1082 ori.