Untitled

Ministrul Duºa împreunã cu familiile rãniþilor dupã aterizare în Germania - foto Mãdãlina Ilinca

Ministrul Dușa împreună cu familiile răniților după aterizare în Germania - foto Mădălina Ilinca