Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu amiralului Bruce W. Clingan, comandantul Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa and Admiral Bruce W. Clingan, Commander of Allied Joint Force Command Naples)

Aspect din timpul discuþiilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Official talks)ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu amiralului Bruce W. Clingan, comandantul Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli - foto Valentin Ciobîrcã
(The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã with Admiral Bruce W. Clingan, Commander of Allied Joint Force Command Naples)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu amiralului Bruce W. Clingan, comandantul Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa and Admiral Bruce W. Clingan, Commander of Allied Joint Force Command Naples)

Vizualizat: 812 ori.
Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Official talks)
Vizualizat: 817 ori.
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu amiralului Bruce W. Clingan, comandantul Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli - foto Valentin Ciobîrcă
(The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă with Admiral Bruce W. Clingan, Commander of Allied Joint Force Command Naples)
Vizualizat: 855 ori.
Aspect din timpul vizitei comandantului Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli în România - foto Eugen Mihai
(Visit of Admiral Bruce W. Clingan, Commander of the Allied Joint Force Command Naples in Romania)
Aspect din timpul vizitei comandantului Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli în România - foto Eugen Mihai
(Visit of Admiral Bruce W. Clingan, Commander of the Allied Joint Force Command Naples in Romania)
Vizualizat: 764 ori.