Ziua Veteranilor de Război (War Veterans’ Day)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se veteranilor de rãzboi - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Defence minister Mircea Duºa addressing the audience)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se veteranilor de război - foto Cătălin Ovreiu
(Defence minister Mircea Dușa addressing the audience)