Ziua Veteranilor de Război (War Veterans’ Day)

Aspect de la Adunarea Solemnã a Veteranilor de Rãzboi - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Photo of the solemn assembly of the war veterans)

Aspect de la Adunarea Solemnă a Veteranilor de Război - foto Cătălin Ovreiu
(Photo of the solemn assembly of the war veterans)