Ceremonii organizate de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul zilei de 9 mai (Ceremonies Organized by the Ministry of National Defence in Celebration of May 9)

Bucureºti - Reprezentanþii conducerii M.Ap.N. depun o coroanã de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Vali Ciobârcã
(Bucharest-Representatives of the defence ministery leadership laying wreath at the Memorial of WW2 Heroes)

București - Reprezentanții conducerii M.Ap.N. depun o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Război Mondial - foto Vali Ciobârcă
(Bucharest-Representatives of the defence ministery leadership laying wreath at the Memorial of WW2 Heroes)