Militarii construiesc un pod distrus de recentele inundații, localitatea Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea

Militarii construiesc un pod distrus de inundaþii în localitatea Nicolae Bãlcescu, judeþul Vâlcea - foto Eugen Mihai

Militarii construiesc un pod distrus de inundații în localitatea Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea - foto Eugen Mihai