Ziua Eroilor

Oarba de Mureº - Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor - foto M.Ap.N.

Oarba de Mureș - Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor - foto M.Ap.N.