Vizita secretarului american al apărării în România

Ceremonia de primire a ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi a secretarului american al apãrãrii, Chuck Hagel - foto Cosmin Ocheºel

Ceremonia de primire a ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, și a secretarului american al apărării, Chuck Hagel - foto Cosmin Ocheșel