Vizita secretarului american al apărării în România

Ministrul Mircea Duºa împreunã cu secretarul american al apãrãrii, Chuck Hagel

Ministrul Mircea Dușa împreună cu secretarul american al apărării, Chuck Hagel