Ministrul grec al apărării în vizită la M.Ap.N.

Aspect din timpul convorbirilor oficiale desfãºurate la sediul M.Ap.N. - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul convorbirilor oficiale desfășurate la sediul M.Ap.N. - foto Cătălin Ovreiu