Ceremonii dedicate Zilei Drapelului Național (Ceremonies dedicated to the day of the National Flag)

Înãlþarea Drapelului Naþional în localitatea Tulgheº, judeþul Harghita (Hoisting the National Flag in Tulgheº, Harghita County) - foto M.Ap.N.

Înălțarea Drapelului Național în localitatea Tulgheș, județul Harghita (Hoisting the National Flag in Tulgheș, Harghita County) - foto M.Ap.N.