Înãlþarea Drapelului Naþional în localitatea Tulgheº, judeþul Harghita (Hoisting the National Flag in Tulgheº, Harghita County) - foto M.Ap.N.Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, sãrutând Drapelul Naþional (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, kissing the National Flag) - foto M.Ap.N.Aspect din timpul ceremoniei de la Tulgheº (Ceremony in Tulgheº, Harghita County) - foto M.Ap.N.
Înălțarea Drapelului Național în localitatea Tulgheș, județul Harghita (Hoisting the National Flag in Tulgheș, Harghita County) - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 557 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, sărutând Drapelul Național (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, kissing the National Flag) - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 536 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la Tulgheș (Ceremony in Tulgheș, Harghita County) - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 485 ori.
Participanþi la ceremonia de la Tulgheº (Participants in the ceremony in Tulgheº, Harghita County) - foto M.Ap.N.Ministrul Duºa adresându-se audienþei (Minister Duºa addressing the audience) - foto M.Ap.N.Defilarea militarilor Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul", la Tulgheº (Troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching at Tulgheº) - foto M.Ap.N.
Participanți la ceremonia de la Tulgheș (Participants in the ceremony in Tulgheș, Harghita County) - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 563 ori.
Ministrul Dușa adresându-se audienței (Minister Dușa addressing the audience) - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 515 ori.
Defilarea militarilor Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul", la Tulgheș (Troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching at Tulgheș) - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 497 ori.
Sosirea Drapelului Naþional în Piaþa Tricolorului  (National Flag is brought in Tricolorului Square) - foto Eugen MihaiMinistrul apãrãrii naþionale sarutã drapelul înainte de a fi înãlþat pe catarg (The Minister of National Defence kissing the flag before it is hoisted) - foto Eugen MihaiOficialitãþi prezente la ceremonia din Piaþa Tricolorului (Officials present at the ceremony in Tricolorului Square) - foto Eugen Mihai
Sosirea Drapelului Național în Piața Tricolorului (National Flag is brought in Tricolorului Square) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 584 ori.
Ministrul apărării naționale sarută drapelul înainte de a fi înălțat pe catarg (The Minister of National Defence kissing the flag before it is hoisted) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 605 ori.
Oficialități prezente la ceremonia din Piața Tricolorului (Officials present at the ceremony in Tricolorului Square) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 594 ori.
Defilarea militarilor Regimentului 30 Gardã (Troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching) - foto Eugen MihaiVeterani de rãzboi care asistã la ceremonia din Piaþa Tricolorului (War veterans assisting in the ceremony in Tricolorului Square) - foto Eugen MihaiCeremonia dedicatã Zilei Drapelului Naþional (Ceremony dedicated to the Day of National Flag) - Tulcea
Defilarea militarilor Regimentului 30 Gardă (Troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 567 ori.
Veterani de război care asistă la ceremonia din Piața Tricolorului (War veterans assisting in the ceremony in Tricolorului Square) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 590 ori.
Ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național (Ceremony dedicated to the Day of National Flag) - Tulcea
Vizualizat: 531 ori.
Ceremonia dedicatã Zilei Drapelului Naþional (Ceremony dedicated to the Day of National Flag) - TulceaCeremonia dedicatã Zilei Drapelului Naþional (Ceremony dedicated to the Day of National Flag) - Timiºoara 
Ceremonia dedicatã Zilei Drapelului Naþional (Ceremony dedicated to the Day of National Flag) - Timiºoara
Ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național (Ceremony dedicated to the Day of National Flag) - Tulcea
Vizualizat: 549 ori.
Ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național (Ceremony dedicated to the Day of National Flag) - Timișoara
Vizualizat: 557 ori.
Ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național (Ceremony dedicated to the Day of National Flag) - Timișoara
Vizualizat: 545 ori.