Convocarea anuală a atașaților români ai apărării (Annual Convocation of the Romanian Defence Attachés)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, a participat la deschiderea lucrãrilor convocãrii anuale a ataºaþilor români ai apãrãrii - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, attended the opening of the annual convocation of the Romanian defence attachés)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, a participat la deschiderea lucrărilor convocării anuale a atașaților români ai apărării - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, attended the opening of the annual convocation of the Romanian defence attachés)