Ministrul apărării naționale la ceremonia de încheiere a Cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict

Ministrul Duºa acordã jurnaliºtilor Certificatul de participare - foto M.Ap.N.

Ministrul Dușa acordă jurnaliștilor Certificatul de participare - foto M.Ap.N.