Ministrul apărării naționale la ceremonia de încheiere a Cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict

Jurnaliºtii împreunã cu militarii ºi cu ministrul Duºa - foto M.Ap.N.

Jurnaliștii împreună cu militarii și cu ministrul Dușa - foto M.Ap.N.