Regimentul 30 Gardă a prezentat ministrului apărării naționale uniforma de vară de protocol

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, primeºte onorul Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, primește onorul Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Cătălin Ovreiu