Regimentul 30 Gardă a prezentat ministrului apărării naționale uniforma de vară de protocol

Ministrul apãrãrii naþionale rãspunde întrebãrilor jurnaliºtilor - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale răspunde întrebărilor jurnaliștilor - foto Cătălin Ovreiu