Ceremonia de absolvire a Promoției 117 "Constantin Brâncoveanu - 300" a UNAp (Graduation ceremony of Class 117 "Constantin Brâncoveanu - 300" of “Carol I” National Defence University)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, primeºte onorul la Universitatea Naþionalã de Apãrare "Carol I" (Defence Minister, Mircea Duºa, is saluted at "Carol I" NDU) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, primește onorul la Universitatea Națională de Apărare "Carol I" (Defence Minister, Mircea Dușa, is saluted at "Carol I" NDU) - foto Cătălin Ovreiu