Aspect de la ceremonia din municipiul Craiova (Ceremony held in Craiova County) - foto Cãtãlin OvreiuAspect de la ceremonie (Military ceremony ) - foto Cãtãlin OvreiuMilitari ai Regimentului 30 Gardã „Mihai Viteazul” (Soldiers of 30 Guard Regiment “Mihai Viteazul” ) - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect de la ceremonia din municipiul Craiova (Ceremony held in Craiova County) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 927 ori.
Aspect de la ceremonie (Military ceremony ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 851 ori.
Militari ai Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul” (Soldiers of 30 Guard Regiment “Mihai Viteazul” ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 943 ori.
Ministrul Mircea Duºa a decorat Drapelele de luptã cu Emblema „Onoarea Armatei României” (Minister Mircea Duºa decorated the Combat Colors with “Onoarea Armatei României” Emblem) - foto Mãdãlina IlincaDefilarea militarilor întorºi din misiune (The soldiers returned from mission are marching off ) - foto Cãtãlin OvreiuDefilarea militarilor întorºi din misiune (The soldiers returned from mission are marching off ) - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Mircea Dușa a decorat Drapelele de luptă cu Emblema „Onoarea Armatei României” (Minister Mircea Dușa decorated the Combat Colors with “Onoarea Armatei României” Emblem) - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 933 ori.
Defilarea militarilor întorși din misiune (The soldiers returned from mission are marching off ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 956 ori.
Defilarea militarilor întorși din misiune (The soldiers returned from mission are marching off ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 946 ori.
Militari cu Drapelele de Luptã ale marilor unitãþi ºi unitãþilor care au participat la operaþiunea ISAF din provincia Zabul (The soldiers are marching off with the Combat Colors of the units that participated in ISAF operation from Zabul Province) - foto Cãtãlin OvreiuAeronavele Forþelor Aeriene care au asigurat transportul militarilor  în ºi din teatrul de operaþii Afganistan (The Air Force’s aircraft which ensured the transportation of the soldiers to and back from the theater of operations from Afghanistan ) - foto Cãtãlin Ovreiu
Militari cu Drapelele de Luptă ale marilor unități și unităților care au participat la operațiunea ISAF din provincia Zabul (The soldiers are marching off with the Combat Colors of the units that participated in ISAF operation from Zabul Province) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 967 ori.
Aeronavele Forțelor Aeriene care au asigurat transportul militarilor în și din teatrul de operații Afganistan (The Air Force’s aircraft which ensured the transportation of the soldiers to and back from the theater of operations from Afghanistan ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 937 ori.