Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene (The Romanian Aviation and Air Force’s Day)

Formaþii de aeronave militare survoleazã Bulevardul Aviatorilor cu prilejul Zilei Aviaþiei Române ºi a Forþelor Aeriene (Military aircraft formations flying over Aviatorilor Avenue on Romanian Aviation and Air Force’s Day) - foto Valentin Ciobîrcã

Formații de aeronave militare survolează Bulevardul Aviatorilor cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene (Military aircraft formations flying over Aviatorilor Avenue on Romanian Aviation and Air Force’s Day) - foto Valentin Ciobîrcă