Festivitatea de absolvire a promoției 2014 a Academiei Tehnice Militare

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți - foto Valentin Ciobîrcă