Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N. - foto Cãtãlin OvreiuMiniºtrii român ºi azer ai apãrãrii salutã Garda de Onoare - foto Cãtãlin OvreiuMInistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ministrul azer al apãrãrii, generalul-colonel Zakir Hasanov - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N. - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 437 ori.
Miniștrii român și azer ai apărării salută Garda de Onoare - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 470 ori.
MInistrul apărării naționale, Mircea Dușa, și ministrul azer al apărării, generalul-colonel Zakir Hasanov - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 486 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cãtãlin OvreiuSchimb de cadouri simbolice - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul declaraþiilor de presã - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 584 ori.
Schimb de cadouri simbolice - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 468 ori.
Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 422 ori.