Ministrul apărării naționale la Summit-ul NATO din Țara Galilor (Defence Minister at the NATO Summit Wales)

Aspect de la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii cu partenerii în cadrul Summit-ului NATO din Þara Galilor
(Aspect from the Reunion of the Defence Ministers with their partners, as part of the  NATO Summit Wales)

Aspect de la Reuniunea miniștrilor apărării cu partenerii în cadrul Summit-ului NATO din Țara Galilor
(Aspect from the Reunion of the Defence Ministers with their partners, as part of the NATO Summit Wales)