Ministrul apărării naționale la Reuniunea Informală a Miniștrilor Apărării din statele membre ale UE (The Defence Minister, at the Informal Meeting of the Ministers of Defence from the EU member states)

Ministrul Mircea Duºa împreunã cu directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare, Claude-France Arnould
(Defence Minister Mircea Duºa together with the executive director of the European Defence Agency, Claude-France Arnould)

Ministrul Mircea Dușa împreună cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Claude-France Arnould
(Defence Minister Mircea Dușa together with the executive director of the European Defence Agency, Claude-France Arnould)