Deschiderea anului de învățământ 2014-2015 (Opening ceremonies of 2014-2015 educational year)

Câmpulung Moldovenesc - ªeful Statului Major General ªtefan Dãnilã primeºte onorul la ceremonia de deschidere a noului an ºcolar de la Colegiul Militar Liceal "ªtefan Cel Mare"
(Câmpulung Moldovenesc – The Chief of General Staff ªtefan Dãnilã is given the honor at the educational year opening ceremony from "ªtefan Cel Mare" Military High-school)

Câmpulung Moldovenesc - Șeful Statului Major General Ștefan Dănilă primește onorul la ceremonia de deschidere a noului an școlar de la Colegiul Militar Liceal "Ștefan Cel Mare"
(Câmpulung Moldovenesc – The Chief of General Staff Ștefan Dănilă is given the honor at the educational year opening ceremony from "Ștefan Cel Mare" Military High-school)