Ministrul apărării naționale în vizită oficială în Republica Federală Germania (The Defence Minister’s Official Visit in the Federal Republic of Germany)

Ministrului român al apãrãrii, Mircea Duºa ºi ministrul german al apãrãrii, Ursula von der Leyen
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, and the German Defence Minister of the Federal Republic of Germany Ursula von der Leyen)

Ministrului român al apărării, Mircea Dușa și ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, and the German Defence Minister of the Federal Republic of Germany Ursula von der Leyen)