Ministrul apărării naționale în vizită oficială în Republica Federală Germania (The Defence Minister’s Official Visit in the Federal Republic of Germany)

Vizitarea Comandamentului Întrunit de Conducere Operaþionalã din Germania
(Visit at the Forces Operations Command of Germany)

Vizitarea Comandamentului Întrunit de Conducere Operațională din Germania
(Visit at the Forces Operations Command of Germany)