Exerciþiul „Efort Întrunit - 14”,  la Centrul de Instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, judeþul Braºov - foto Mãdãlina Ilinca
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Braºov County)Aspect din timpul exerciþiului - foto Mãdãlina Ilinca
(Photo coverage of the exercise)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa,  la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului „Efort Întrunit - 14” - foto Mãdãlina Ilinca
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the Distinguished Visitors’ Day of Joint Effort-14 Exercise)
Exercițiul „Efort Întrunit - 14”, la Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, județul Brașov - foto Mădălina Ilinca
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Brașov County)
Vizualizat: 560 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Mădălina Ilinca
(Photo coverage of the exercise)
Vizualizat: 572 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „Efort Întrunit - 14” - foto Mădălina Ilinca
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the Distinguished Visitors’ Day of Joint Effort-14 Exercise)
Vizualizat: 532 ori.
Aspect din timpul exerciþiului - foto Mãdãlina Ilinca
(Photo coverage of the exercise)Aspect din timpul exerciþiului - foto M.Ap.N.
(Photo coverage of the exercise)Aspect din timpul exerciþiului -  foto M.Ap.N.
(Photo coverage of the exercise)
Aspect din timpul exercițiului - foto Mădălina Ilinca
(Photo coverage of the exercise)
Vizualizat: 570 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto M.Ap.N.
(Photo coverage of the exercise)
Vizualizat: 553 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto M.Ap.N.
(Photo coverage of the exercise)
Vizualizat: 569 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului „Efort Întrunit - 14” - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the Distinguished Visitors’ Day of Joint Effort-14 Exercise) Exerciþiul „Efort Întrunit - 14”, la Centrul de Instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, judeþul Braºov - foto Valentin Ciobîrcã
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Braºov County)Exerciþiul „Efort Întrunit - 14”, la Centrul de Instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, judeþul Braºov - foto Valentin Ciobîrcã
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Braºov County)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „Efort Întrunit - 14” - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the Distinguished Visitors’ Day of Joint Effort-14 Exercise)
Vizualizat: 514 ori.
Exercițiul „Efort Întrunit - 14”, la Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, județul Brașov - foto Valentin Ciobîrcă
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Brașov County)
Vizualizat: 547 ori.
Exercițiul „Efort Întrunit - 14”, la Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, județul Brașov - foto Valentin Ciobîrcă
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Brașov County)
Vizualizat: 518 ori.
Exerciþiul „Efort Întrunit - 14”, la Centrul de Instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, judeþul Braºov - foto Valentin Ciobîrcã
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Braºov County)
Exercițiul „Efort Întrunit - 14”, la Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, județul Brașov - foto Valentin Ciobîrcă
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Brașov County)
Vizualizat: 502 ori.