Exercițiul tactic real cu trupe în teren „Efort Întrunit - 14”

Exerciþiul „Efort Întrunit - 14”, la Centrul de Instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, judeþul Braºov - foto Valentin Ciobîrcã
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Braºov County)

Exercițiul „Efort Întrunit - 14”, la Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre „Getica” din localitatea Cincu, județul Brașov - foto Valentin Ciobîrcă
(Joint Effort-14 Exercise at "Getica” Land Forces Training Center in Cincu, Brașov County)