Ceremonii militare și religioase de depuneri de coroane de flori organizate în județul Mureș

Oarba de Mureº - Asistenþa participantã la ceremonie - foto Mãdãlina Ilinca

Oarba de Mureș - Asistența participantă la ceremonie - foto Mădălina Ilinca