Ministrul apărării naționale la exercițiul "Danube Express 14" (The Minister of National Defence at Exercise "Danube Express 14")

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului „Danube Express 14” - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the Distinguished Visitors’ Day of multinational exercise "Danube Express 14")

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „Danube Express 14” - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the Distinguished Visitors’ Day of multinational exercise "Danube Express 14")