Drapelul de luptã al SMG a fost decorat cu Ordinul Naþional "Steaua României" - în grad de Comandor, pentru militari, de rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã
(The Combat Colors of the General Staff were decorated with the National Order "Steaua României" [Star of Romania] - rank of Commodore, for military men, in times of war. )Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã militarilor - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister addressing the soldiers)Aspect de la ceremonie - Valentin Ciobîrcã
(Unfolding ceremony)
Drapelul de luptă al SMG a fost decorat cu Ordinul Național "Steaua României" - în grad de Comandor, pentru militari, de război - foto Valentin Ciobîrcă
(The Combat Colors of the General Staff were decorated with the National Order "Steaua României" [Star of Romania] - rank of Commodore, for military men, in times of war. )
Vizualizat: 675 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează militarilor - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister addressing the soldiers)
Vizualizat: 627 ori.
Aspect de la ceremonie - Valentin Ciobîrcă
(Unfolding ceremony)
Vizualizat: 625 ori.
Ministrul Duºa a înmânat ordine ºi medalii unor membri ai Statului Major General - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Duºa gave orders and medals to members of the General Staff)Aspect de la ceremonie - Valentin Ciobîrcã
(Unfolding ceremony)Generalul-locotenent ªtefan Dãnilã se adreseazã celor prezenþi la ceremonie - foto Petricã Mihalache 
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã addressing the participants to the ceremony)
Ministrul Dușa a înmânat ordine și medalii unor membri ai Statului Major General - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa gave orders and medals to members of the General Staff)
Vizualizat: 630 ori.
Aspect de la ceremonie - Valentin Ciobîrcă
(Unfolding ceremony)
Vizualizat: 674 ori.
Generalul-locotenent Ștefan Dănilă se adresează celor prezenți la ceremonie - foto Petrică Mihalache
(Lieutenant General Ștefan Dănilă addressing the participants to the ceremony)
Vizualizat: 639 ori.
ªeful SMG, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, a conferit Emblema de Onoare a Statului Major General mai multor personalitãþi - foto Petricã Mihalache 
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã gave the Emblem of Honor of the General Staff to several personalities)ªeful SMG, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, a conferit Emblema de Onoare a Statului Major General mai multor personalitãþi - foto Petricã Mihalache
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã gave the Emblem of Honor of the General Staff to several personalities)
Șeful SMG, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, a conferit Emblema de Onoare a Statului Major General mai multor personalități - foto Petrică Mihalache
(Lieutenant General Ștefan Dănilă gave the Emblem of Honor of the General Staff to several personalities)
Vizualizat: 737 ori.
Șeful SMG, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, a conferit Emblema de Onoare a Statului Major General mai multor personalități - foto Petrică Mihalache
(Lieutenant General Ștefan Dănilă gave the Emblem of Honor of the General Staff to several personalities)
Vizualizat: 634 ori.