Sosirea celei de a șaptea aeronave de transport mediu curier C-27 J Spartan (C-27 J Spartan Medium-Sized Military Transport Aircraft)

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mircea Duºa, se adreseazã asistenþei (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, addresses the audience) - foto Vali Ciobircã

Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, se adresează asistenței (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, addresses the audience) - foto Vali Ciobircă