Sărbătorirea Unirii Principatelor Române (Celebrating the Unification of the Romanian Principalities)

Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã în Piaþa Unirii, Iaºi - foto Eugen Mihai
(Military ceremony in Unirii Square, Iasi)

Aspect de la ceremonia militară desfășurată în Piața Unirii, Iași - foto Eugen Mihai
(Military ceremony in Unirii Square, Iasi)