Militarii Batalionului 21 Vânãtori de Munte - foto Petricã Mihalache
(The 21st Mountain Battalion)
Ministrul Mircea Duºa primeºte onorul - foto Cristian Surugiu
(Troops saluting Minister Mircea Duºa)
Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence addressing the audience)
Militarii Batalionului 21 Vânători de Munte - foto Petrică Mihalache
(The 21st Mountain Battalion)
Vizualizat: 654 ori.
Ministrul Mircea Dușa primește onorul - foto Cristian Surugiu
(Troops saluting Minister Mircea Dușa)
Vizualizat: 650 ori.
Ministrul apărării naționale adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence addressing the audience)
Vizualizat: 808 ori.
Militarii Batalionului 21 Vânãtori de Munte - foto Cristian Surugiu
(The 21st Mountain Battalion)
Conducerea M.Ap.N. în timpul ceremoniei de la Predeal - foto Petricã Mihalache
(Defence ministry leadership during the ceremony in Predeal)
Defilarea militarilor Batalionului 21 Vânãtori de Munte - foto Dorin Þurlea
(The 21st Mountain Battalion marching)
Militarii Batalionului 21 Vânători de Munte - foto Cristian Surugiu
(The 21st Mountain Battalion)
Vizualizat: 706 ori.
Conducerea M.Ap.N. în timpul ceremoniei de la Predeal - foto Petrică Mihalache
(Defence ministry leadership during the ceremony in Predeal)
Vizualizat: 695 ori.
Defilarea militarilor Batalionului 21 Vânători de Munte - foto Dorin Țurlea
(The 21st Mountain Battalion marching)
Vizualizat: 743 ori.
Ministrul Mircea Duºa la expoziþia staticã - foto Petricã Mihalache
(Minister Mircea Duºa at the exhibition)
Vânãtor de munte - foto Petricã Mihalache
(A  Mountain soldier)
Asistenþã prezentã la ceremonie - foto Cristian Surugiu
(Audience present at the ceremony)
Ministrul Mircea Dușa la expoziția statică - foto Petrică Mihalache
(Minister Mircea Dușa at the exhibition)
Vizualizat: 735 ori.
Vânător de munte - foto Petrică Mihalache
(A Mountain soldier)
Vizualizat: 697 ori.
Asistență prezentă la ceremonie - foto Cristian Surugiu
(Audience present at the ceremony)
Vizualizat: 683 ori.