Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO (NATO Defence Ministers’ Meeting)

Aspect din timpul Reuniunii miniºtrilor apãrãrii din statele membre ale NATO
(Meeting of the NATO Defence Ministers)

Aspect din timpul Reuniunii miniștrilor apărării din statele membre ale NATO
(Meeting of the NATO Defence Ministers)