Activitatea de autoevaluare a Statului Major al Forțelor Aeriene

Ministrul apãrãrii naþionale primeºte onorul la activitatea de bilanþ a Statului Major al Forþelor Aeriene - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale primește onorul la activitatea de bilanț a Statului Major al Forțelor Aeriene - foto Valentin Ciobîrcă