Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Navale

Ministrul apãrãrii naþionale întâmpinat de ºeful SMFN - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale întâmpinat de șeful SMFN - foto Valentin Ciobîrcă