Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Navale

Ministrul Mircea Duºa primeºte onorul la Statul Major al Forþelor Navale - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Mircea Dușa primește onorul la Statul Major al Forțelor Navale - foto Valentin Ciobîrcă