Tîrgu Mureș - Ceremonia de plecare în teatrul de operații din Afganistan a unui Grup românesc de Operații Speciale (The ceremony that marked the leaving of a Romanian Special Operations Group on mission to Afghanistan)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, a participat la ceremonia de plecare în teatrul de operaþii din Afganistan a unui Grup românesc de Operaþii Speciale - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister Mircea Duºa participated in the ceremony that marked the leaving of a Romanian Special Operations Group on mission to Afghanistan)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, a participat la ceremonia de plecare în teatrul de operații din Afganistan a unui Grup românesc de Operații Speciale - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister Mircea Dușa participated in the ceremony that marked the leaving of a Romanian Special Operations Group on mission to Afghanistan)